Rate this post

בית כנסת הרמב"ן נבנה מחדש על ידי הרב משה בן נחמן, הרמב"ן, בבואו לירושלים ב 1267. הבסיס של הבניין מורכב קמרונות רומנסקי שמונחת מהתקופה של הבירות הרומית והביזנטית אשר יחד עם העובדה הזו ושאין תכונות גותית או מוסלמית, מראים כי הבניין המקורי הקדים את התקופה הצלבנית.

במהלך השנים, המבנה שימש כבית תפילה, מסגד אשר הוחרם על ידי המופתי , טחנת קמח, ואת הצריח השכן שימש לתחנת משטרה בתקופת הבריטים. בשנת 1967, היהודים בסופו של דבר החזירו את זכותם בנכס ובית הכנסת נפתח מחדש, בדיוק 700 שנים לאחר שהרמב"ן חידש את הבניין העתיק. הוא ממוקם בפינת רחוב היהודים והכיכר המרכזית.

בית הכנסת העתיק ביותר בירושלים שעדיין נמצא בשימוש בימינו . הוא נבנה על ידי הרמב"ן (קיצור של רבי משה בן נחמן), במהלך תחייתה של הקהילה היהודית בירושלים.הגעתו של הרמב"ן לירושלים ובניית בתי כנסת עודדו חלק מהיהודים לחזור אל העיר. הישיבה נפתחה זמן קצר לאחר מכן, ובמהלך ה 300 שנים ספרדים ואשכנזים התפללו ולמדו יחד. הרמב"ן בילה שנה אחת בירושלים, להקמת הקהילה היהודית, בית הכנסת, והישיבה. לאחר מכן הוא חזר לעכו לשנתיים עד מותו. בית הכנסת היה בשימוש עד 1586, כאשר המושל הטורקי סגר אותו בשל ההסתה המוסלמית. בשנת 1835, התירה האימפריה העות'מאנית את השיפוץ של הבניין. אך הבניין נהרס בעקבות מלחמת העצמאות בשנת 1948, כאשר העיר העתיקה הייתה תחת השליטה הערבית. אך לאחר מלחמת ששת הימים, בית כנסת הרמב"ן נבנה מחדש, והוא משמש כעת את הקהילה האשכנזית.

בית הכנסת בנוי שלושה מטרים מתחת למפלס של הרחוב, בהתאם לחוקי בני החסות המוסלמית, אשר דורשים שבנייני התפילה לא יכולים להיות גבוהים יותר מאשר המסגד. בית הכנסת הרמב"ן ממוקם בכיכר המרכזית שברובע היהודי של העיר העתיקה.