Rate this post

רבות נאמר על ירושלים בירת ישראל בהיבט הריבונות כאשר העניין עולה לכותרות כמעט כל בסיס חודשי בהיבט כזה או אחר שלא נדבר על כך כאשר ישנה התחממות על הפלסטינאים ושני המדדים מוכנים לדון סביב שולחן המשא ומתן.

הדיון המרכזי סביב הנושא הוא שירושלים היא עיר קדושה עבור האיסלם והפלסטינאים היו רוצים לראות אותה מכהנת בתור בירת פלסטין אם וכאשר תקום מדינה כזו. מאידך גיסא ישראלים רבים רואים בירושלים בירת ישראל בלבד ולא מוכנים על לשמוע על חלוקת העיר לשניים, שכן הדבר אומר שאם פלסטין תכריז על ירושלים כבירתה, העיר תאלץ להיות מחולקת לצד ישראלי ולצד פלסטיני. ישנם אנשים אשר טוענים כי כבר היום בהיבט הפרקטי ירושלים מחולקת לשניים כאשר במזרח ירושלים חיים רק פלסטינאים או ערבים אשר ברשותם גם תעודת זהות כחולה ולא מתגוררים שם יהודים כלל וכלל.

בפועל ישראלים רבים נמנעים מכניסה לאזור מזרח ירושלים כאשר החשש העיקרי שלהם הוא פחד מפלסטינים אשר יבצעו בהם לינץ׳ או כל פיגוע שנאה אחר על רקע לאומני בעוד המשטרה בעצמה נמנעת להיכנס לשטחי מזרח העיר מחשש למהומות או הפרות סדר שיגרמו לנזק ברכוש ואף בנפש. לכן ישנם אנשים אשר יאמרו כי אינם מוכנים אפילו לשמוע על חלוקת ירושלים לשניים ועל העיר להישאר שלמה תחת ריבונות ישראלית אך בפועל הריבונות הישראלית ניתנת למחלוקת כאשר מדברים על חלקה המזרחי של העיר. ייתכן בעתיד כאשר מדינה פלסטינית תהיה על הפרק הנושא של מזרח ירושלים יעלה לדיון נוסף כפי שהוא עולה אחת לזמן מה.

מרחבי הרשת:

מטרנה – כתבה באתר מאקו

גלקסי s24 – באתר פלאפון

סיבים אופטיים מבית יס