Rate this post

מבחן הפסיכומטרי עבר שינויים רבים במהלך השנה האחרונה לאחר הכניסה לתוקף של הרפורמה בפסיכומטרי באוקטובר האחרון, אך החשיבות של המבחן נותרה בעינה – ציון הפסיכומטרי עלול להשפיע רבות על המשך חייכם.

מהו המבחן הפסיכומטרי?

הפסיכומטרי קיים מאז 1981 והוא משמש את המוסדות השונים להשכלה גבוהה ככלי מיון בין מועמדים ותפקידו לנבא את מידת ההצלחה של סטודנט בשנתו הראשונה בלימודים באוניברסיטה או במכללה. כיום קיימים כ-5 מועדי פסיכומטרי במהלך השנה, כאשר אסור לנבחן לגשת למבחן פסיכומטרי ולאחריו למבחן פסיכומטרי נוסף, על מנת לגשת למבחן נוסף יש להמתין מועד אחד שבו לא ניתן להבחן.

כיום, כדי להתקבל ללימודים לתואר ראשון, המוסד האקדמי שאליו תגישו מועמדות ידרוש ממכם ציון מתאם, ציון המורכב מממוצע הבגרויות שלכם ומציון הפסיכומטרי שלכם, ורק אם תעמדו בדרישות הסף של ציון המתאם תוכלו להגיש את המועמדות לחוג ולפקולטה שאליו תרצו להתקבל.

ממה מורכב המבחן?

מבחן הפסיכומטרי מורכב מ-9 פרקים: פרק חיבור שבו על הנבחן לכתוב חיבור באורך 25-40 שורות על נושא שניתן והתאם למעט חומר רקע שקיים במבחן. שאר 8 הפרקים מתחלקים ל-3 נושאים : כמותי, מילולי וחלק האנגלית. 2 מהפרקים בפסיכומטרי הם פרקי פיילוט, כאשר רק 2 פרקים מכל נושא נכנסים לציון הסופי, ופרקי הפיילוט משמשים את המרכז הארצי בלבד.

איך מתכוננים?

כמות החומר שעליה נבחנים כאשר ניגשים למבחן פסיכומטרי הינה גדולה במיוחד ועל מנת להגיע מוכנים למבחן ולהוציא את הציון שאותו תרצו להוציא יש להשקיע שעות רבות של לימוד והכנה לפסיכומטרי. רוב הנבחנים נעזרים בקורסי פסיכומטרי שניתן למצוא בעשרות בתי ספר וכמעט בכל מקום בארץ. קורס פסיכומטרי יכול לשפר משמעותית את הסיכוי שלכם בעיקר בגלל ההכרות של המדריכים עם הבחינה ועם הדרישות שלה מהתלמידים, והיכולת של המורים המקצועיים לתת לכם כלים איכותיים, חומרים מקצועיים ושיטות פתרון שיסייעו לכם בעת המבחן.

בהצלחה!